Ülésezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés – 2021. június 30

2020. szeptember 25-e után újra személyes jelenléttel zajló ülést tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés. Tájékoztatók hangzottak el a megye 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a KÖTIVIZIG hatáskörébe tartozó aktuális vízügyi feladatokról, a megyei értéktár bizottság munkájáról. Új bizottsági tagokat is választott a testület, és elfogadták a megyei integrált területi program előzetes változatát.

Kilenc hónap után újra a Megyeháza dísztermében ülésezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés. Az ülés elején egy perces néma felállással emlékeztek a jelenlévők a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda május 29-én elhunyt vezetőjére, Lakatos Istvánra és a márciusban elhunyt Molnárné Hermann Zsófiára, aki felzárkózási munkatársként dolgozott a megyei önkormányzati hivatalban. Majd Rózsa Lajos, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke és Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke köszönte meg a nyugdíjba vonuló Mészáros János megyei főépítésznek az értéktár titkáraként végzett több éves munkáját.

Elsőként Szitár Ferenc r.ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettese tartott szóbeli tájékoztatást a megye tavalyi év közbiztonsági helyzetéről. A világjárvány elleni védekezés kapcsán tavaly új feladatok jelentkeztek a rendőrségnél (hatósági házi karantén ellenőrzése, kórházparancsnoki feladatok). Szabálysértési hatóságként a járási hivataloktól is jelentős mennyiségű ügy került át a testülethez. A JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet kórházparancsnoki feladatait jelenleg Dr.Barilla Katalin r.alezredes látja el. 2020-ban 7,8%-kal csökkent a regisztrált bűnesetek száma – hangzott el a tájékoztató során. 2020. szeptember elsején a megye 19 oktatási intézményében iskolaőr kezdte meg munkáját, és 33 esetben vált szükségessé intézkedés.

A KÖTIVIZIG igazgatója, Lovas Attila az árvíz elleni felkészülés aktuális feladataival kapcsolatban jelezte, hogy az illetékességi területükön védbiztonságot veszélyeztető hiányosságok nem állnak fenn. A töltéskoronákon, rámpákon és előtereken az egyre növekvő forgalom problémát jelent, sokan esős időben is közlekednek a burkolatlan töltéseken, gátközlekedési engedély nélkül. A közgyűlés tagjai új bizottsági tagok megválasztásáról is döntöttek. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság új tagja lett Szabó Ferenc, a Tervezési és Monitoring Bizottságé pedig – külsős tagként – Barabásné Forgács Edit és Tamás Zoltán.

A testület elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Előzetes Területi Integrált Program 1.0-ás változatát, valamint a beszámoló hangzott el a 77 értéket magába foglaló Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi munkájáról.

A testület tagjai jóváhagyták a veszélyhelyzet alatt elnöki hatáskörben született 6 önkormányzati rendeletet és 37 határozatot is. Az ülés befejezéseként zárt ülésen született döntés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak és címeinek odaítéléséről.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalnál a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és a közelmúltban bekövetkezett sajnálatos halálesetek miatt az alábbi személyi változások történtek:

  • Június 15-ei hatállyal Páldi Tamás Attila látja el a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda irodavezetői feladatait.
  • Július 1-jétől Galó Anita irodavezetői beosztásban elnöki titkárságvezetőként felügyeli a turizmusfejlesztéssel, kommunikációval, társadalmi, sport kapcsolatokkal, rendezvényekkel és elnöki, tisztségviselői programok szervezésével kapcsolatos feladatokat.
  • Július 1-jétől Mészárosné Tóth Annamária látja el a Térségfejlesztési és Külügyi Iroda irodavezető-helyettesi feladatait.