Közgyűlés

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alakuló ülése 1990. december 14-én volt, amikor a tanácsrendszert felváltotta a magyar sajátosságokhoz, időtálló történelmi hagyományokhoz igazított, ugyanakkor az európai önkormányzati fejlődés érdekeit hordozó önkormányzati rendszer.

A Megyei Közgyűlést 1994. óta  a választópolgárok közvetlenül, pártlistákról, titkos szavazással választják meg, megbízatása négy évre szól. A testület 19 főből áll.

A Közgyűlés a megyei önkormányzati jogok és hatáskörök címzettje, ülésein a feladatkörébe tartozó ügyekben rendeleteket alkot és határozatokat hoz.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény – amely a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) módosításáról döntött – alapvetően megváltoztatta a megyei önkormányzatok feladatait 2012. január 1-jétől:

  • megszűntek a regionális és a kistérségi fejlesztések tanácsok, valamint a megyei területfejlesztési tanácsok,
  • a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok feladatai a megyei önkormányzatokhoz kerültek,
  • a regionális fejlesztési ügynökségek állami tulajdonba kerültek.

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvényben foglaltak szerint 2012. január 1-jével a megyei önkormányzatok intézményfenntartó jogköre megszűnt.

A jövőben a megyei önkormányzatok két legfontosabb feladata a megyei szintű területfejlesztés és területrendezés lesz. Ennek keretében – a Tftv. módosításával – plusz feladatként 2012. év elejétől a megyei önkormányzatok átvették a megszűnt regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok területfejlesztéssel összefüggő feladatait is.

A Közgyűlés tevékenységének fő irányát a négy évre szóló gazdasági program tartalmazza. A tervszerű testületi működést az éves munkaterv végrehajtása alapozza meg.