Területi Választási Iroda

A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szervek.

  • Területi választási iroda

Minden vármegyében és a fővárosban területi választási iroda működik.

A területi választási iroda vezetője a vármegyei önkormányzat jegyzője, illetve a fővárosi önkormányzat főjegyzője.

Rentzné dr. Bezdán Edit
Területi Választási Iroda vezetője

dr. Molnár Zoltán
Területi Választási iroda vezető jogi helyettese

Szabó Csaba
Területi Választási iroda vezető informatikai helyettese

Sárkány Attiláné
Területi Választási iroda vezető pénzügyi helyettese

Tagok:

dr. Széplaki Judit
Kormos Lívia
Lakatos Irén
Miriszlay Ildikó
Ragó József

A Területi Választási Iroda hivatalos helyiségeinek címe:
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

Határozatok, hirdetmények:

2024. évi választások:

Hirdetmény a vármegyei lista állításához szükséges ajánlások számáról

megválasztható Vármegyei Közgyűlési képviselők számának meghatározása