Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai
ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói
érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai, oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre)
fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatnak
nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot
meghaladó kifizetése nem volt.