A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében – Projektismertető


A megyei kötelező tervdokumentumok kialakítása a 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülést szolgálja és célul tűzi ki a Megyei Önkormányzat és Hivatalának szakirányú kapacitásának megerősítését, továbbá Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén a megye lakossága, önkormányzatai, vállalkozói és civil szférája helyzetének javítását.

Pályázó neveJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címeA 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
Szerződés számaTOP-1.5.1-20-2020-00022
Támogatás összege (Ft)254 995 650
Összköltség (Ft)254 995 650
A projekt megvalósításának kezdete2020.07.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje2022.09.30.
Záró elszámolás benyújtásának határideje2022.12.29.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai közé tartozik a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében: 

–  a megyei területfejlesztési koncepció, illetve   (Felhívás 3.1.1 A)

–  a megyei területfejlesztési program kidolgozása és határozattal való elfogadása.  (Felhívás 3.1.1 A)

Jelen  pályázatunk  célja  a  2021-27-es  programozási  időszak  területi  operatív  programjának  a  megvalósításához  szükséges,  helyi,  integrált  területi  stratégiai  dokumentumok  –  mint  például területfejlesztési koncepció és program, integrált területi program – felülvizsgálata, elkészítése, valamint olyan  ERFA  típusú  projektek  előkészítési  munkáinak  megkezdése,  illetve  elvégzése,  melyek  fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban tervezett a területi operatív program keretében.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

– Stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumok:

1)  Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, módosítása  (helyzetfeltárás és javaslattevő rész; Felhívás 3.1.1 A) és megyei Területfejlesztési Program készítése (stratégiai és operatív rész  (Felhívás 3.1.1 A)), valamint ezekhez szükséges egyéb munkarészek (partnerségi terv (Felhívás 3.1.1 A); környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat  (Felhívás 3.1.1 A).

2)  Megyei Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozása (ITP 2021-27; (Felhívás 3.1.1 A))

3)  Több települést is érintő, a 2021-27-es programozási időszak területi operatív programjának tématerületéhez illeszkedő helyzetelemző és a projektszintű előkészítéseket segítő szakmai megalapozó dokumentum.  (Felhívás 3.1.1 B)

– Projektszintű előkészítés:

1) Projektelőkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon elemzés, megalapozó dokumentumok készítése; műszaki dokumentáció készítése (beleértve: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal), rövid műszaki leírás elkészítése (minimum 42 db;  (Felhívás 3.1.1 B))

– Projekt-előkészítés költségei:

1) Közbeszerzési költségek:

–  közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja; közbeszerzési eljárás díja.

– Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

1) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei:

–  rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek

– Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

– Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

–  munkabér;

–  foglalkoztatást terhelő adók, járulékok;

–  személyi jellegű egyéb kifizetések.

– Projektmenedzsment költség:

1) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:

–  munkabér

–  foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

–  személyi jellegű egyéb kifizetések

– Kötelező nyilvánosság biztosítása

– Rendezvények szervezése (minimum 11 db – 2 megyeszékhelyi és 9 db járási székhelyi rendezvény)

A projekt megvalósítása során 4 db mérföldkő kerül tervezésre, a megvalósítás időtartalma: 2020.07.01 – 2022.09.30.

Jelen pályázatunk konzorciumban valósul meg, mely konzorciumot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (konzorciumvezető) és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotja. Ezen projekt kapcsán a két fél által 2020. december 14-én a pályázat benyújtására konzorciumi megállapodást írt alá.

A pályázat megvalósítása során kiemelt figyelemmel leszünk az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésére. A projekt kapcsán megtartandó nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Az esélyegyenlőségi terv, a projektmenedzsment és szakmai megvalósítók önéletrajza és munkaköri leírása jelen pályázathoz csatoljuk.


A fejlesztési anyagaink elérhetőek:

Megyei Területfejlesztési Koncepció 2021-2027

Megyei Területfejlesztési Program 2021-2027

Megyei Integrált Területi Program 2021-2027