HU | EN | DE | FR

Megye

Közgyűlés

Hivatal

Közérdekű adatok

Kattintásra átvált az akadálymentes verzióra!

Közérdekü adatok Humán közszolgáltatások


A megye települései

Képgaléria


Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények | Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | Idősügyi Tanács | Közalapítványok | Közművelődési intézmények | Közoktatási intézmények | Szociális intézmények | Tájékoztatás

 

Általános tudnivalók a szociális intézményi ellátások igénybevételéről

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában 8 tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény működik. Valamennyi megyei fenntartású szociális intézménybe történő felvételi eljárás általános szabályai az alábbiak:

A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, gondnokság alatt álló személy esetén az ellátására jogosult és/vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

Az intézménybe történő felvételt szóban vagy írásban kell kérelmezni. Írásbeli kérelemhez itt letölthető formanyomtatvány. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot, valamint vagyonnyilatkozatot.

Pszichiátriai, valamint szenvedélybetegeket gondozó intézménybe történő bekerüléshez csatolni kell továbbá a kérelemhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve amennyiben az ellátást igénylő a kérelem benyújtásakor kórházi kezelésben részesül, a kórház pszichiátriai osztálya vezetőjének 3 hónapnál nem régebbi szakvéleményét.

A felvételi kérelem mind az intézményvezetőnél, mind a fenntartó megyei önkormányzat hivatalánál (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. sz.) benyújtható.

Az intézmény munkatársai a kérelem benyújtását követően a kérelmező otthonában, illetve tartózkodási helyén megtartott előgondozás során adnak tájékoztatást a felvétel várható időpontjáról.

A férőhely elfoglalásához a beköltözést megelőző 14 napon belül kiállított, kórokozó hordozására irányuló negatív bakteriológiai vizsgálati eredmény (széklet-eredmény) bemutatása szükséges.

Az intézményvezető az előgondozási kötelezettség teljesítését követően az igények nyilvántartásba vételének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Ez alól kivétel a jogosult további várakozásra irányuló indokolt kérelme, valamint a soron kívüli elhelyezési igény teljesítése. Amennyiben a kérelmező soron kívüli elhelyezést kér, azt a kérelem benyújtásakor kell jelezni.

A felvételre kerülő jogosulttal és/vagy törvényes képviselőjével az intézményvezető megállapodást köt az intézményi jogviszony létesítésére. A megállapodás tartalmazza az ellátás feltételeit, a fizetendő térítési díjat, valamint az intézményi ellátás megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak tárgyévi összege itt olvasható.


 

„Fehér Akác Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona

Igazgató: Vincze Ferencné

A jászapáti Fehér Akác Otthon 80 férőhelyen végzi olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint olyan 18. életévet betöltött személyek ápolását és gondozását, akik betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak.

Az intézmény tevékenységének értékrendjében meghatározó az idős emberek tisztelete, megbecsülése, autonómiájának fenntartása, és az empátia. Nagy hangsúlyt kap az ellátottak részére folyamatosan szervezett kulturális és szabadidős tevékenységek széles skálája, valamint a lelki egyensúly fenntartása.

Elérhetőségek:

e-mail: jnsz.otthon@vnet.hu 
telefon: 57/441-021
cím: 5130 Jászapáti, Juhász M. u. 2-4.


„Angolkert Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye

Igazgató: Juhászné Zsigri Dóra

A törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni részlege 150 férőhelyen olyan 18. életévet betöltött krónikus pszichiátriai betegeket gondoz, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

Az intézmény 20 férőhelyes rehabilitációs intézményi részlegében 18. életévet betöltött pszichiátriai betegek részére képzési, munka jellegű, illetve terápiás foglalkoztatást szerveznek, előkészítik a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést.

Az intézmény ápoló-gondozó otthoni részlegén 8 férőhelyen speciális egyéni ellátást igénylő személyek, a súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket, magatartászavart mutató ellátottak elhelyezésére speciális részleg működik.

Az intézmény fő célkitűzés otthon teremtése az itt élők számára, ahol lehetőség van fizikai-mentális állapotuk megtartására és javítására, terápiás és szabadidős tevékenységek gyakorlására, valamint az önálló életre való felkészülésre.

Elérhetőségek:

e-mail: pbotorokm@vnet.hu 
telefon: (56) 590-460
cím: 5200 Törökszentmiklós, Deák F. u. 100.sz.

Fegyverneki telephely

A „Angolkert Otthon” fegyverneki időskorúak részlege 68 férőhelyen végzi olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint olyan 18. életévet betöltött személyek ápolását és gondozását, akik betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak.

Az intézmény családias, otthonos körülmények között gondoskodik az egyénre szabott bánásmódról, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeiről, a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásáról.

Elérhetőségek:

telefon: 56/481-044
cím: 5231 Fegyvernek, Angolkert u.1.sz.


„Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye

Igazgató: Szalóki Miklós

Az újszászi „Kastély Otthon” pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni részlege 85 férőhelyen olyan 18. életévét betöltött krónikus pszichiátriai betegeket gondoz, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

Az intézmény 75 férőhelyes szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni részlege olyan 18. életévét betöltött személyek ápolását, gondozását végzi, akik szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre nem képesek, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak.

A pszichiátriai és szenvedélybetegek 34 férőhelyes rehabilitációs intézményi részlegében 18. életévet betöltött pszichiátriai és szenvedélybetegek részére képzési, munka jellegű, illetve terápiás foglalkoztatást szerveznek, előkészítik a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést.

A pszichiátriai betegek 14 férőhelyes lakóotthona az önellátásra legalább részben képes, 18. életévet betöltött igénybevevők életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő, rehabilitációs célú szolgáltatást nyújt.

A „Kastély Otthon” a pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozási egységeitől elkülönítetten 40 férőhelyes idősek otthonát működtet, amely végzi olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint olyan 18. életévet betöltött személyek ápolását és gondozását, akik betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak.

Az intézmény az ellátottak szakszerű gondozása mellett nagy hangsúlyt fektet a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére. Kulturális és sport jellegű elfoglaltságok széles skáláját biztosítja az itt élőknek, valamint lehetőséget nyújt különböző munkaterápiás elfoglaltságokra, köztük jövedelmet is biztosító foglalkoztatásra.

Elérhetőségek:

e-mail: kastelyo@enternet.hu 
telefon: (56) 366-000
cím: 5052 Újszász, Abonyi u. 1.sz.


 

„Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona

Igazgató: Demeter Istvánné

A bánhalmai "Fenyves Otthon" 91 férőhelyen 18. életévét betöltött, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek számára ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújt.

A 2000. év során felújított és megbővített épületegyüttesben 3-4 ágyas, hangulatosan berendezett szobák, tágas közösségi terek, többféle különböző elfoglaltságnak helyet adó foglalkoztató szobák korszerű körülményeket biztosítanak az ellátottak számára. Az intézmény részeként működő fejlesztő központ lehetőséget nyújt az önálló életvitelhez szükséges ismeretek elsajátításához, az ellátottak képességeinek fokozott fejlesztéséhez. Az intézmény teljeskörű akadálymentességét 2 lift biztosítja.

Elérhetőségek:

e-mail: fenyvesotthon.banhalma@dunaweb.hu 
telefon: (59) 528-042
cím: 5349 Bánhalma, Tanya 34.sz.


„Szőke Tisza Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
 

Igazgató: Árvai Jánosné

A tiszaugi "Szőke Tisza Otthon" 124 férőhelyen 18. életévét betöltött, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek számára ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújt.

Az összes férőhelyszámon belül az intézmény szervezeti egységét képező egy tiszaugi, és egy kunszentmártoni lakóotthonban 12-12 férőhelyen önellátásra legalább részben képes igénybevevők életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást nyújt

Az intézmény épületegyüttese a 2006. évben befejezett átfogó rekonstrukció nyomán teljesen megújult, új épületekkel bűvült. Korszerű kiscsoportos lakóegységek, a képességek sokoldalú fejlesztésének helyet adó fejlesztő központ, a vallásgyakorlást segítő kápolna, valamint tréninglakás biztosítja a különböző adottságú ellátottak személyre szabott gondozását, esélyegyenlőségük elősegítését.

Az intézmény telephelyeként Tiszakürtön mozgásfogyatékosok otthona működik, ahol 40 férőhelyen folyik ép értelmű mozgásfogyatékosok bentlakásos ellátása, fizikai és mentális segítése.

Elérhetőségek:

e-mail: szoketiszaotthon@freemail.hu 
telefon: (56) 328-024
cím: 6064 Tiszaug, Ságvári u. 6.sz.


„Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona

Igazgató: Dr. Vincze Mária

A karcagi „Gólyafészek Otthon” 170 férőhelyen elsősorban értelmi fogyatékos, illetve halmozottan fogyatékos kiskorúak állandó és folyamatos ápolását és gondozását végzi, biztosítja a korai fejlesztést és gondozást, valamint ötéves kortól a fejlesztő felkészítést, segíti az iskolai tanulmányok folytatását.

Szabad kapacitás esetén 18. életévét betöltött súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve értelmi és egyéb fogyatékosságban szenvedő személyek számára ápoló-gondozó célú szolgáltatást nyújt.

Külön telephelyen Karcag városban az intézmény 13 férőhelyen lakóotthoni ellátást nyújt.

A kiskorúak és felnőttkorúak arányát a mindenkori elhelyezési igények határozzák meg.

Fő céljuk a súlyosan sérült gyermekek és fiatalok számára otthon teremtése, ahol a családias légkörön túl biztosított az ápolás-gondozás, gyógyítás és fejlesztés. lehetőség van korai fejlesztésre, a képzési kötelezettség biztosítására, óvodai-iskolai foglalkozásra. A felnőttkorúak számára munkaterápiás foglakozásokat is biztosítanak, illetve gondoskodnak a szabadidő tartalmas, az egyéni képességeket előtérbe helyező eltöltésének biztosításáról.

Elérhetőségek:

e-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu
telefon: (59) 311-916
cím: 5300 Karcag, Zöldfa u. 48.sz.


„Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye

Igazgató: Zimmermann Ferencné

A pusztataskonyi „Tóparti Otthon” 189 férőhelyen nyújt értelmi fogyatékosok számára ápoló-gondozó otthoni, illetve rehabilitációs intézményi szolgáltatást. Az összes kapacitásból 155 férőhelyet a pusztataskonyi telephelyen, további 34 férőhelyet Kunhegyes városban 3 lakóotthon keretében működtet. Az ápoló-gondozó otthoni, valamint a rehabilitációs intézményi feladatok férőhelyszámát a mindenkori elhelyezési igények szabják meg.

A fogyatékos otthoni részleg végzi súlyos és középsúlyos értelmi, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő 18 életévet betöltött, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek ápolását és gondozását.

A rehabilitációs intézményi részleg biztosítja azoknak a rászoruló, 18. életévet betöltött enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos személyeknek az elhelyezését, akiknek az oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.

A lakóotthonokban 18. életévet betöltött, önellátásra legalább részben képes igénybevevők életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást nyújt. Az aktuális igényeknek megfelelő arányban a lakóotthoni kapacitás egy része ápoló-gondozó célú, egy része rehabilitációs célú szolgáltatást nyújt.

Az intézmény célja az értelmi fogyatékos ellátottak részére olyan harmonikus életforma megteremtése, amelyben lehetőségük nyílik egyéni képességeik kibontakoztatására, tartalmas közösségi tevékenységekre, a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
Szervezett fejlesztő foglalkozásokat, jövedelmet is biztosító munkatevékenységeket, illetve nagyszámú szabadidős programot szerveznek az itt élők számára.

Elérhetőségek:

e-mail: topartiotthon@dunaweb.hu
telefon: (59) 535-010
cím: 5235 Pusztataskony, Ságvári u. 1.sz.


„Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona  

Igazgató: Kovács Anett Beáta

A mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon időskorúak ápoló-gondozó otthoni részlege 140 férőhelyen végzi olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint olyan 18. életévet betöltött személyek ápolását és gondozását, akik betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak.

Az intézmény keretein belül működő 2X8 férőhelyes szenvedélybetegek lakóotthona az önellátásra legalább részben képes, 18. életévet betöltött igénybevevők életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő, rehabilitációs célú szolgáltatást nyújt.

Az intézmény akadálymentes épületrészben 20 férőhelyen biztosítja ép értelmű, mozgásfogyatékos személyek teljeskörű ellátását.
Mezőtúr Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján – időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött beteg, önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes személyek számára legfeljebb 1 év időtartamra 5 férőhelyen átmeneti elhelyezést nyújt.

Elérhetőségek:

e-mail: biro-szocotthon@velnet.hu 
telefon: (56) 350-561
cím: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 18.sz.

 


 


Vállalkozás-ösztönzés

Kattintson a térképre a vállalkozások megtekintéséhez.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozáshoz kérjük adja meg az email-címét:

Eseménynaptár
KeSzCsSzVa
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
2019. Május
Közadatkereső

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz.

Közösség
Partnereink
GFX + DEV + SEO + APP Arculattervezés, Portál fejlesztés, Webáruház készítés, Arculati kézikönyv, Grafikai tervezés, Logó tervezés, Weboldal tervezés, Egyedi fejlesztések, Keresőmarketing, SEO
Köszöntő | Megye | Közgyülés | Hivatal | Közérdekű | Aktuális | HONLAPTÉRKÉP

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal

5000, Szolnok Kossuth L. u 2. 56/505-200* info@jnszm.hu

Készítette és üzemeltetiEP választás INTERREG IIIC