SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTTAK A MEGYEHÁZÁN

Fókuszban a megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete – Forrás: JNSZM

Csaknem kétharmadához érkezett a TOP-5.1.115-JN1-2016-0001 kódszámú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című (másnéven megyei foglalkoztatási paktum) projekt megvalósítása. Ezen alkalomból nyújtottak tájékoztatást a projektet megvalósító konzorcium tagjai 2018. november 28-án a Megyeházán.

A 2016. szeptember 1 – 2020. február 29. között megvalósuló projekt 1,339 milliárd Ft európai uniós támogatást nyert. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum képzések szervezésével, a célcsoportnak és a munkáltatóknak nyújtott támogatásokkal, a helyi termékek készítésének és fogyasztásának ösztönzésével, a gyakorlatorientált szakképzések propagálásával járul hozzá a gazdaság valós igényeinek megfelelő szakképzett munkaerő biztosításához, a munkaerőhiány csökkentéséhez, illetve a foglalkoztatási szint növeléséhez.

Ahogy azt a projekt főkedvezményezettje, Piroska Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, a konzorcium tagjai – a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a megyei önkormányzati hivatal – valamint kiemelt szakmai partnerük, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megállapodást kötnek a projekt keretében gazdaságfejlesztési tevékenységük összehangolása érdekében. A megállapodás biztosítja, hogy valamennyi érintett a munkaerő-piaci és gazdasági adatok lehető legszélesebb köréhez férjen hozzá, mely lehetővé teszi a hosszú távra szóló tervezést és biztosítja az együttműködés kereteit a projekt lezárta után is.

2019. nyarára elkészül egy gazdaságfejlesztési és befektetésösztönzést segítő online adatbázis és erőforrástérkép, mely a megye valamennyi településére kiterjedően fogja összegyűjteni az adatokat és teszi hozzáférhetővé a befektetők számára.

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott a projekt előrehaladását és indikátor teljesítését felvázoló tájékoztatójában elmondta, 445 fő álláskereső projektbe vonása valósult meg. Közülük 328 fő foglalkoztatásához nyújtottak bér- és járulék támogatást, és 112 fő munkaerő-piaci helyzetét javították képzési támogatással. Ez utóbbiak közül 33 fő képzése zárult le, akik szociális gondozó és ápoló, óvodai dajka, és nevelőszülői szakképesítést szereztek, illetve vállalkozói ismeretek elsajátítását igazoló oklevelet kaptak.

Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, 2017 az elmúlt 10 esztendő legsikeresebb gazdasági éve volt; 2387,4 milliárd Ft árbevétel realizálódott a megyében, mely 8,4%-os növekedést jelentett az előző évihez képest. A nemzetgazdasági ágazatok közül a feldolgozóipar érte el a legmagasabb teljesítményt (1645 milliárd Ft). Változatlanul a Jászság a determináló a megye gazdaságában. A keresetek növekedésével összhangban javult a vásárlási erő, melynek köszönhetően a kereskedelem (363,5 milliárd Ft árbevétel) a második legmeghatározóbb gazdasági ág Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Harmadik helyen a mezőgazdaság (118 milliárd Ft, 11%-os növekedés), negyedik helyen az építőipar (88 milliárd Ft feletti árbevétel, 30%-os növekedés), ötödik helyen a szolgáltatások állnak 85,8 milliárd Ft árbevétellel (17% növekedés), hatodik helyen pedig a szállítás-raktározás áll a nemzetgazdasági ágak rangsorában (57 milliárd Ft árbevétel). Ez a hat nemzetgazdasági ág adja a megye összteljesítményének 98,5%-át.

A megyében előállított értékek mintegy 57%-át exportáljuk 1212 milliárd Ft nagyságrendben. Az export potenciál nagy része a Jászságban, Szolnok és Törökszentmiklós környékén összpontosul.

A termelés jövedelmezőségéről szólva elmondta, nagyon sikeres évet zártunk, hiszen az előző évi 91,5 milliárd Ft-os nyereséggel szemben 202 milliárd Ft-ot meghaladó a tevékenység nyereség tartalma.

A működő vállalkozások 61,5%-a nyereséges, 30%-a veszteséges, 8,5%-a nullszaldóval dolgozik. Az előző évhez képest kb. 2%-kal javult a jövedelmező vállalkozások aránya, a veszteséges cégek száma pedig mintegy felére csökkent.

A foglalkoztatás helyzetéről szólva elmondta, a megyében körülbelül 66 ezer fő körül stabilizálódott az elmúlt években a gazdaságban foglalkoztatottak száma.

A számok igazolják, hogy a megye gazdasága gyarapodik annak ellenére, hogy a 2018. év első 3 negyedévének számait látva mérsékeltebb növekedéssel számolhatunk.