Sajtóanyag – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés üléséről Megyeháza, 2019. december 6. (péntek) 10.00 óra

Közmeghallgatással egybekötött ülést tartott ma a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés. A mezőgazdaság helyzetéről, a megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről elhangzott tájékoztatók mellett a közgyűlési képviselők elfogadták a Megyei Területrendezési Terv módosításához beérkezett tervezői válaszokat, a Megyei Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét.

Zachar Ferenc egykori közgyűlési tag emlékére egy perces néma felállással kezdődött a mai közgyűlés, majd Balogh Zoltán és Bartus Gábor külsős bizottsági tagok esküjével folytatódott.

Napirend előtti képviselői kérdésre válaszolva Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke elmondta: F.P. közgyűlési képviselő távollétével kapcsolatban hivatalos bejelentés nem érkezett, a folyamatban lévő nyomozással kapcsolatban mi is a médiából tájékozódunk. Azt meg tudom erősíteni, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalnál is végeztek kutatást a hatóságok, mely során kollégáim együttműködőek voltak, a munkában fennakadást nem okozott az eset.

A megye mezőgazdasági helyzetét tárgyaló napirendnél Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke szóbeli hozzászólásában hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a mezőgazdasági tevékenységbe fontos bevonni a fiatal generációt és képzéssel, oktatással segíteni a megfelelő szakmai tudás elsajátítását.

Szabó Endre, a Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője a közeljövő kiemelt feladatának tekinti az átmeneti időszak kihívásainak szakmai munkáját a jelenlegi (2014-2020) és az új (2021-2027) uniós fejlesztési ciklus agrártámogatásainak tekintetében. Várhatóan ugyanis 2021-ben a támogatások kifizetése a jelenlegi ciklus szabályai szerint történik még.

A megye közúthálózatával kapcsolatos előterjesztés tárgyalásánál jelen volt Vántsa Zoltán, a Magyar Közút N. Zrt megyei igazgatója. A szakmai anyagban olvasható, hogy a 2014-2020-as ciklusban a közúthálózat felújításának, az országos közutakat érintő önkormányzati beruházások anyagi hátterét elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrása biztosítja. A közúthálózat állapotának fenntarthatósága érdekében az európai uniós források mellett a hazai források előtérbe helyezését továbbra is szorgalmazni kell. A környezetbarát és egészségmegőrző közlekedési formák népszerűsítéséhez, valamint a közlekedésbiztonság növeléséhez nagymértékben hozzájárul, hogy az elmúlt két évben európai uniós finanszírozásban a megye több településen mintegy 17,9 kilométer hosszban épültek meg kerékpárutak. A TOP pályázatnak köszönhetően több országos közúti csomópont is átépült körforgalommá.
Örömteli esemény, hogy 2019 harmadik negyedévében befejezésre került az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros közötti szakaszának építése, mely az októberi forgalomba helyezés óta érezhetően tehermentesítette a megye déli részén található települések közútjait. A jövő évben folytatódik az M44 autóút Lakitelek – Tiszakürt közötti szakaszának, valamint az M4 gyorsforgalmi út Abony – Törökszentmiklós közötti szakaszának építése.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló projektek sikeres lebonyolítása esetén 2021 év végére Jász-Nagykun-Szolnok megye gyorsforgalmi úton is összekötésre kerülhet a fővárossal.

Vántsa Zoltántól közelgő nyugdíjba vonulása alkalmából a Megyei Közgyűlés nevében Hubai Imre köszönt el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosításához beérkezett véleményekre adott tervezői válaszok kapcsán készült előterjesztés tárgyalásakor Mészáros János, megyei főépítész adott átfogó tájékoztatást a területrendezési tervek feladatáról, céljairól, tartalmáról. A Megyei Területrendezési Terv módosításához 365 vélemény érkezett be, a tervezői válaszokat a közgyűlés tagjai egyhangúan támogatták.

A közgyűlés utáni nem nyilvános ülésen a testület ismét Karancsi Tamást választotta meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójának 5 évre.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése mai üléséről képgaléria www.facebook.com/jnszm oldalunkon érhető el, az előterjesztések letölthetően jnszm.hu oldalunk Közgyűlés menüpontjából.

Szolnok, 2019. december 6.

Galó Anita sk.
irodavezető-helyettes