PAKTUMSZERVEZETI ÜLÉS A MEGYEHÁZÁN

Soros ülését tartotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási

A „Foglalkoztatási- gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról és a járási foglalkoztatási paktumok tevékenységéről számoltak be a paktumszervezeti ülésen.

A projekt keretében képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg a gazdasági, a köz- és a civil szféra partnerségében, amelyek hozzájárulnak a megye népességének megtartásához, az életminőségének javításához, a munkaképesség fenntartásához.

A gazdaság fejlesztését segíti elő az a megállapodás, melyet a projektet megvalósító konzorcium tagjai – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara írt alá. A megállapodás biztosítja, hogy valamennyi érintett a munkaerő-piaci és gazdasági adatok lehető legszélesebb köréhez férjen hozzá, mely lehetővé teszi a hosszú távra szóló tervezést és biztosítja az együttműködés kereteit a projekt lezárta után is.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal feladatellátási helyszínein tovább folytatódott az ügyfelek tájékoztatása a TOP programról, valamint folyamatos a programba vonás. A foglalkoztatási osztályokon a TOP szakmai szolgáltatási megvalósítók feladata, hogy a támogatás időszaka alatt folyamatosan nyomon kövessék a foglalkoztatás megvalósulását, valamint a programba vont ügyfél életútját, a programzárásig.

A 2018. október 31-ei fordulónapig 445 fő álláskereső projektbe vonása valósult meg, valamennyien munkaerő-piaci szolgáltatásban részesültek (munkatanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, információnyújtás és mentorálás). A Kormányhivatal a programba bevont létszámból 328 fő álláskereső foglalkoztatásához bér- és járulék támogatást nyújtott (69 bértámogatás, 32 munkakipróbálás támogatás, 217 bérköltség támogatás és 10 vállalkozóvá válás támogatás) és 112 fő munkaerő-piaci helyzetét képzési támogatással javította (Szociális gondozó és ápoló; Óvodai dajka; Nevelőszülő; Kisgyermekgondozó- nevelő; Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző; Vállalkozói ismeretek oktatása; Gyógymasszőr; Gyógypedagógiai segítő munkatárs; Kozmetikus). A képzésbe vont 112 főből a 8. mérföldkő határnapjáig 33 fő képzése fejeződött be, a hallgatók Szociális gondozó és ápoló; Óvodai dajka; Nevelőszülő szakképesítést és Vállalkozói ismeretek elsajátítást igazoló oklevelet vehettek át.

A foglalkoztatást elősegítő bérjellegű támogatások esetében 16 fő álláskereső részére sorolt támogatás került megállapításra 12 fő először 90 napos munkakipróbálás támogatásban, majd ezután változó hosszúságú 70%-os bértámogatásban részesült. Egy fő képzését sikeresen befejező ügyfél elhelyezkedését bérköltség támogatás megítélésével segítették elő, míg 2 fő Vállalkozói ismeretek képzés elvégzése után önfoglalkoztatási támogatásban részesült.

A Paktumiroda 2018. december 10-ig 365 db illeszkedési nyilatkozatot állított ki a Kormányhivatal által feltárt munkáltatói igények megyei foglalkoztatási stratégiához való illeszkedéséről.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a projekt eredményes szakmai végrehajtása érdekben aktív kapcsolatot tart a megye turizmusához, egészségügyi, szociális és gyermekgondozási fejlesztéseihez kapcsolódó munkáltatókkal, a járásokon átívelő foglalkoztatást is végző vállalkozásokkal és a projekt célcsoportjával.

Az álláskeresők számára a program kínálta lehetőségekről a csoportos tájékoztatókon és az egyéni munkaerőpiaci információnyújtások alkalmával adott tájékoztatást. A munkáltatók számára munkáltatói fórumokon, személyes találkozások alkalmával nyújt tájékoztatást a program kínálta lehetőségekről. Közreműködött a képzési támogatásokról, vállalkozásoknak nyújtható támogatásokról szóló tájékoztató kiadványok összeállításában, valamint segítette a kiadványok eljuttatását a célcsoport és a partnerek részére.

A projekt 2018. október 31. napi közbenső mérési időpontjára teljesített indikátorok:

  • PO25 – A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma: 445 fő (elvárt célérték: 225 fő).
  • PR25 – A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 168 fő (elvárt célérték: 135 fő).
  • PR26 – A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 68 fő (elvárt célérték: 70 fő).

A vállalt bevonási és a PR25 eredmény indikátor értékeket a projekt teljesítette.

A vállalt PR26 eredményindikátor érték a tervezettől elmaradt. A PR26 eredmény indikátor 2018. október 31. értékének teljesülése érdekében a szükséges számú ügyfelet ezen dátumot 12 hónapot megelőzően programba vonták és elhelyezték. Az indikátor teljesülését negatívan befolyásolta, hogy a támogatott foglalkoztatás alatt több munkavállaló rendes felmondással megszüntette munkaviszonyát és a lemorzsolódók közül több ügyfelet nem sikerült újra foglalkoztatásba irányítani (támogatott vagy nem támogatott), így esetükben a foglalkoztatás csúszása miatt az egyéni program zárás utáni 180. napos vizsgálat is csúszott, nehezítve a vállalt indikátor érték teljesítését.

A kiemelt uniós projekt keretében a Kormányhivatal 15 fő szakmai megvalósító felvételre kapott lehetőséget. 8 fő szakmai megvalósító – mentor munkatárs a megye nyolc járási Foglalkoztatási Osztályán végzi feladatát, mely a célcsoport tagokkal kapcsolatos munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtás és mentori szolgáltatás a képzési és foglalkoztatási támogatás ideje alatt. 6 fő szakmai megvalósító munkatárs a célcsoport tagok támogatásával kapcsolatos szakmai, pénzügyi feladatokat látja el a Foglalkoztatási Főosztályon. 1 fő ESZA adatrögzítő munkatárs felvételére 2019-ben fog sor kerülni.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának munkatársai rendszeresen (kéthavonta) részt vesznek a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztálya által szervezett szakmai értekezleteken, ahol az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet képviselői tájékoztatás adnak a munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos aktualitásokról és a program megvalósításával kapcsolatosan felmerült kérdésekre válaszolnak.  A kapott állásfoglalásokról a konzorciumi partnereket is tájékoztatják.