Módosították a stratégiát

Ülésezett a Paktumszervezet – Forrás: JNSZM

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum 2017. október 24-i ülésén elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiájának módosítását.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum 7/2017. (II.28.) számú határozatával fogadta el a TOP-5.1.1-15-JN1-2016-0001 kódszámú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című pályázathoz kapcsolódó „Jász-Nagykun-Szolnok megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája” című dokumentumot.

A támogatási szerződésben rögzített indikátorok teljesítésének érdekében szükségessé vált a megyei projekt TOP-5.1.2. és TOP-6.8.2. konstrukcióból megvalósuló helyi foglalkoztatási paktumoktól való területi és tematikus lehatárolásának pontosítása, és ennek átvezetése a stratégiai dokumentumokban az alábbiak szerint. 

“A Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum szakmai, területi és ágazati egyeztetett szempontokra építkezve ernyőszervezetként működik. A megyei paktum mind Szolnok megyei jogú város paktumával, mind pedig a TOP-5.1.2-15 kódszámú felhívás kapcsán készített helyi paktumokkal összehangoltan kerül megvalósításra. Az előzetes egyeztetések eredményeként a programok tartalmilag egymásra komplementer módon építkeznek, a megyei és a helyi paktumok, valamint a megyei és a megyeszékhely között azonban területi és tematikus lehatárolást képeztünk. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közös egyeztető fóruma, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 4/2016. (II.10.) sz. határozatával döntött, hogy a megyeszékhely paktuma Szolnokra, míg a megyei paktum a megye többi 77 településre terjed ki.

Jász-Nagykun-Szolnok megye sajátosságai alapján a megyei paktumban a területi elv szerinti kapcsolódás indokolt, azzal kiegészítve, hogy a turisztikai fejlesztésekhez, az egészségügyi és szociális ellátáshoz, a gyermekintézményekhez kapcsolódó munkaerő-piaci programok és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokhoz kötődő akciók a megyei foglalkoztatási paktum hatáskörébe tartoznak. Szintén a megyei foglalkoztatási paktum illetékességi körébe tartozik tevékenységi lehatárolás megkötése nélkül azon – a célcsoportba tartozó – tagok munkavállalásának segítése, akik a lakó/tartózkodási helyük szerinti járáson kívüli, de a megyén belüli (kivételt képez Szolnok Megyei Jogú Város területe) munkahelyre kívánnak elhelyezkedni.”