Általános projekt információk

Az alábbi linkre kattintva letölthető a Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei Foglalkoztatási Paktum tájékoztató kiadványa

Tájékoztató kiadvány

A „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projekt átfogó célja a megyei foglalkoztatási együttműködések – paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, tagjai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum szakmai, területi és ágazati egyeztetett szempontokra építkezve ernyőszervezetként működik. A megyei paktum mind Szolnok Megyei Jogú Várossal, mind pedig a helyi paktumokkal összehangoltan kerül megvalósításra. Széles körű együttműködés tervezett, többek között a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakállamtitkárságával. Előzetes egyeztetések során kialakult a megyei és a helyi paktumok, valamint a megyei és a megyeszékhely közötti területi és – előbbi kapcsán – a tematikai lehatárolás.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat közös egyeztető fóruma, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 4/2016. (II.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a megyeszékhely paktuma Szolnokra, míg a megyei paktum a többi 77 településre terjed ki.

A megye sajátosságai alapján a megyei paktumban a területi elv szerinti kapcsolódás indokolt, azzal kiegészítve, hogy a turisztikai fejlesztésekhez, az egészségügyi és szociális ellátáshoz, a gyermekintézményekhez kapcsolódó munkaerő-piaci programok és a megye államilag kiemelt beruházásaihoz kötődő akciók jelen projekt keretében tervezettek.

Az 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározatnak megfelelően kulcsindikátorként elvárt, hogy a megyei és helyi paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 2018 végéig 750 fő, 2023 végéig 2.899 fő. Jelen projekt keretében a munkaerő-piaci programba bevontak indikátor száma: 867 fő.

A támogatási szerződés aláírására 2016. szeptember 1-jén került sor.

A projekt két fő tevékenységre bontható: az ún. „B” főtevékenység „gazdája” a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, illetve annak szervezeti egysége, a Foglalkoztatási Főosztály. Ezen tevékenység elsődleges célja, hogy a megyében lévő munkanélküliek és álláskeresők foglalkoztathatósága, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése javuljon. Fontos továbbá, hogy a célcsoportba tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerő-piacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Az egyének helyzetének javítása mellett az őket foglalkoztató vállalkozások számára is elérhetővé válik az uniós forrás bevonása, hozzájárulva a vállalkozások foglalkoztatás bővítéséhez fűződő terheik átmeneti csökkentéséhez. Mindezek ismeretében az alábbi támogatások nyújtása tervezett a projekt keretében: munkaerő-piaci képzés; önfoglalkoztatóvá válás támogatása; elhelyezkedést elősegítő támogatás; munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása.

A projekt célcsoportját a regisztrált álláskeresők képezik. 2015. évi adatok alapján ez 20.435 fő Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Elsődleges célcsoport az alapfokú iskolai végzettségűek, a 25 év alattiak, az 50 év felettiek és a tartósan regisztráltak.

Az „A” főtevékenység a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kiemelt feladata. A projekt keretében a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaság és Foglalkoztatás Fejlesztési Együttműködési Program kidolgozása és megvalósítása, a felhívásban megjelölt útmutatás alapján. Tervezett továbbá szakmai konferenciák, fórumok és workshopok szervezése, megyei foglalkoztatás-elősegítő partnerségi hálózat építése, a már meglévő továbbfejlesztése, szakmacsoportokhoz kapcsolódó kerekasztalok életre hívása és működtetése.

Szintén a projekt részét képezi az oktatás minőségének és hatékonyságának javítása, az élethosszig tartó tanulás terjesztése interaktív osztályfőnöki órákkal, versenyek, játékok hirdetésével a vállalkozói szemlélet erősítése érdekében. Iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos információkat gyűjtő megyei portál kialakítása, marketing kampányok bonyolítása mellett kiemelt feladat a vállalkozás-ösztönzés. Választható kiegészítő tevékenységként helyi termék/szolgáltatásfejlesztést valósítunk meg a térség mezőgazdasági szerepének és gasztronómiai szerepének erősítése érdekében, a turizmusfejlesztés keretében gasztro termékcsomagok kialakítása tervezett, valamint képzés, szakképzés, stratégia kidolgozása „Házhoz visszük a megyét!” címmel, a helyi termékek fogyasztását népszerűsítő kampányok, rendezvények megvalósítása is.

A szerteágazó tevékenységet több, a projekt megvalósítását támogató szervezet segíti és tágabb értelemben mindegyiknek szerepe van a projekt menedzselésében: paktumszervezet; „klasszikus” projektmenedzsment szervezet; projektirányító testület; paktumiroda. A projektbe külső vállalkozók bevonása több tevékenységi területen is tervezett. A megvalósítás tervezett időtartama: 48 hónap.