A szerv által alapított közalapítványok

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok által alapított, valamint a megyei önkormányzatok által más alapítóval közösen alapított alapítványokban, illetve közalapítványokban a megyei önkormányzatokat megillető alapítói jogok 2012. január 1-jén az államra szálltak át oly módon, hogy az e törvény alapján az államra átszálló alapítói jogok gyakorlására a törvény 3. § (1) b) pontja szerinti vagyonkezelő vált jogosulttá. A Kormány jogosult nyilvános határozatában az állami alapítói jogok gyakorlására más állami szervet, illetve a vállalkozásfejlesztési alapítványok esetén más állami szervet vagy megyei önkormányzatot kijelölni.