A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
  alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
  alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
  eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat
  vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
  hatályos és teljes szövege

  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
  egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
  A sportról szóló 2004. évi I. törvény
  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
  A természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény
  A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
  A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
  A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
  uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
  rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

  A saját hatáskörben megalkotott önkormányzati rendeletek:

  A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata:
  8/2014. (XII. 7.) ÖR sz. rendelet a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata:

 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében
  a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató:
  nem releváns.
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
  A vármegyei önkormányzat önként vállalt feladatait az SzMSz 3. sz. melléklete részletezi.