HU | EN | DE | FR

Megye

Közgyűlés

Hivatal

Közérdekű adatok

Kattintásra átvált az akadálymentes verzióra!

Kezdőoldal Megyei foglalkoztatási paktum


A megye települései

Képgaléria


Aktuális információk álláskeresőknek | Aktuális információk foglalkoztatóknak | Általános projekt információk | Megyei Gazdaság és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégia | Paktumiroda | Paktumszervezet | Rendezvények, programok

28.02.
2017
ELFOGADTÁK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE GAZDASÁG ÉS FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT
Ülésezett a Paktumszervezet - Forrás: JNSZM

Ülést tartott 2017. február 28-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum. A Fórum tagjai elfogadták a projekt megalapozó dokumentumait, a Megvalósíthatósági Tanulmányt és a megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiáját.

Ahogy azt Kovács Sándor, a Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának elnöke köszöntőjében elmondta, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projektje fontos állomásához érkezett. A megvalósíthatósági tanulmány és a stratégia elfogadásával lezárult az előkészítő szakasz és kezdetét veheti a projekt megvalósítása.

Karancsi Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője a Megvalósíthatósági Tanulmány ismertetésekor elmondta, a dokumentum – mely széleskörű partnerségi együttműködés keretében készült el - a stratégiai célok eléréséhez kapcsolódóan mutatja be a projekt megvalósításának kereteit.

Az ülésen a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiáját bemutató előadásban elhangzott, a Foglalkoztatási Paktum 2020-ig tartó munkáját megalapozó fejlesztési dokumentum célja, hogy iránymutatást adjon a munkaerő-piaci szereplők számára a megye foglalkoztatási színvonalának növeléséhez, a munkanélküliség mérsékléséhez, és a munkavállalási aktivitás fokozásához. A stratégia összefoglalja a megyei foglalkoztatási partnerség fejlesztési elképzeléseit és bemutatja az azok megvalósítására tervezett beavatkozásokat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum képzések szervezésével, a célcsoportnak és a munkáltatóknak nyújtott támogatásokkal, a helyi termékek készítésének és fogyasztásának ösztönzésével, a gyakorlatorientált szakképzések propagálásával hozzájárul a gazdaság valós igényeinek megfelelő szakképzett munkaerő biztosításához, a munkaerőhiány csökkentéséhez, illetve a foglalkoztatási szint növeléséhez.

A stratégia letölthető az alábbi linkről: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdaság és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája

 

07.02.
2017
FALÁÍRTÁK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK-MEGYEI PAKTUMSZERVEZET EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSÁT 
Megalakult a Paktumszervezet - Forrás: JNSZM
Fontos állomásához érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum. A 33 tag 2017. február 7-én Szolnokon a Megyeházán írta alá a Paktumszervezet alapító dokumentumát, az együttműködési megállapodást.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projektje keretében került sor a megyei szintű foglalkoztatási paktum megkötésére. A megállapodásban rögzített összefogás célja, hogy a munkaerő-piac releváns szereplői (vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok és érdekképviseleti szervek) feltárják a megye foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájáruljanak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához, és a humánerőforrás fejlesztéséhez.

Ahogy azt Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezet meghatározó szerepet tölt be a projekt életében. Célja, hogy azonosítsa a megye foglalkoztatási problémáit és mozgósítson minden rendelkezésre álló erőforrást azok megoldása érdekében. Ez csak az állami-, önkormányzati-, vállalkozói- és civil szféra szoros együttműködésével vihető sikerre.

Ahogy az ülésen a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiájának munkaanyagát bemutató előadásban elhangzott, a Megyei Foglalkoztatási Paktum a gazdaság élénkítését, a megye térségeinek fejlettségbeli széttagoltságának csökkentését, a szakképzés hatékonyságának növelését és a lakosság képzettségi szintjének emelését tűzte ki célul. A hosszú távú jövőkép a teljes foglalkoztatottság felé való elmozdulást prognosztizálja, miközben a megye valamennyi munkaképes korú polgára értékteremtő munkát, vagy társadalmilag hasznos tevékenységet végez. A stratégiai célok között a foglalkoztathatóság növelése, a foglalkoztatás bővítés – vállalkozás fejlesztés és a foglalkoztatási partnerség építése szerepel. A prioritások felölelik egyebek közt a szakképzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztését, a befektetés ösztönzést, az önfoglalkoztatóvá válás segítését. Az előadásban elhangzott, a foglalkoztatás fejlesztése nem lehetséges a gazdaság élénkítése nélkül és viszont.

A most megalakult Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezet 2017. február 28-ig fogadja el a fejlesztési stratégia végleges változatát, melyhez az elkövetkező hónapokban akciótervet és munkatervet dolgoznak ki.

30.11.
2016
ÜLÉSEZETT A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PAKTUMSZERVEZET
Nyitórendezvény a megyeházán - Forrás: JNSZM

 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei foglalkoztatási paktum pályázat hivatalos nyitó rendezvényét tartották 2016. november 30-án Szolnokon a Megyeházán. A rendezvénnyel elkezdődött a megyei foglalkoztatási paktumszervezet felállítása is.

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projekt célja a regisztrált álláskeresők visszavezetése a munkaerő-piacra és munkához juttatása a megye teljes területén.

Ahogy azt Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezet meghatározó szerepet fog betölteni a projekt életében. A létrejövő partnerség célja, hogy azonosítsa a megye foglalkoztatási problémáit és mozgósítson minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös fejlesztési stratégia megalkotása érdekében. Ez csak az állami-, önkormányzati-, vállalkozói- és civil szféra szoros együttműködésével vihető sikerre.

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott beszédében elmondta, a foglalkoztatási paktumokban kulcsszerepe van a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak. A Foglalkoztatási Főosztálynak és a járási foglalkoztatási osztályok munkatársainak naprakész információkkal kell rendelkeznie a munkaerő-piaci folyamatokról. Ismerniük kell a munkáltatók igényeit, hogy azokra azonnal reagálni tudjanak.  Ezen projektek segítségével lehetővé válik a vállalkozások foglalkoztatás bővítéshez kapcsolódó terheinek átmeneti csökkentése, melynek pozitív hatását a megyében élő munkavállalók és foglalkoztatók egyaránt érzik majd.

Putz Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-közvetítési és Koordinációs Főosztálya szakmai-irányító projektmunkatársa a minisztérium szerepét mutatta be a foglalkoztatási paktumokban. Elmondta, Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal kötött Partnerségi Megállapodásában célul tűzte ki a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérséklését, a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, a foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés támogatását, és a foglalkoztatási szint emelését. A foglalkoztatási paktum projektek célja a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak, az önkormányzatoknak, a vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a stratégiai célok és az erőfeszítések összehangolása a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében. A foglalkoztatási partnerségeknek együtt kell működni a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával a munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében.

Galó Anita, a projekt menedzsere előadásában bemutatta mind a projektnek mind pedig magának a Paktumszervezetnek a célját, feladatait és jövőbeni tevékenységét. A Paktumszervezet feladata lesz a megye foglalkoztatási és gazdasági stratégiájának megalkotása, a jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások meghatározása. Szoros és intenzív együttműködést vár szervezet tagjaira, hiszen több fontos szakmai anyagnak is 2017. február végéig el kell készülnie, melyet a grémiumnak jóvá is kell hagynia.

Dr. Németh Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője előadásában bemutatta a megye és az érintett járások munkaerő piaci helyzetét. Kitért a nyilvántartott álláskeresők összetételére, ismertette a munkaerő piaci folyamatokat. Újdonság, hogy a megyei foglalkoztatási paktum célcsoportja közé bekerültek a közfoglalkoztatottak is. A regisztrált álláskeresők a projekt keretében 100%-os képzési költségtámogatáshoz juthatnak, a képzés ideje alatt lehetőség van keresetpótló juttatás nyújtására, utazási, szállás és étkezési, valamint gyermekfelügyeleti költség támogatására is. A foglalkoztatók részére bizonyos továbbfoglalkoztatási feltételek teljesítése mellett lehetőség van bérköltség támogatásra, munkába járáshoz kapcsolódó utazás támogatására, emellett a vállalkozóvá válás támogatására is - ismertette Dr. Németh Mónika a projekt keretében kínált lehetőségeket.

 

10.13.
2016
SZAKMAI EGYEZTETÉS KIEMELT BERUHÁZÓKNAK
Forrás: JNSZM

Az elhangzott előadások az alábbi linkre katintva tölthetők le:

Galó Anita projektmenedzser előadása:

Prezentáció_kiemelt beruházások_161013

 

Dr. Németh Mónika főosztályvezető (JNSZM Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztáy) előadása:

 Prezentáció_Dr. Németh Mónika 


Vállalkozás-ösztönzés

Kattintson a térképre a vállalkozások megtekintéséhez.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozáshoz kérjük adja meg az email-címét:

Eseménynaptár
KeSzCsSzVa
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2019. Március
Közadatkereső

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz.

Közösség
Partnereink
GFX + DEV + SEO + APP Arculattervezés, Portál fejlesztés, Webáruház készítés, Arculati kézikönyv, Grafikai tervezés, Logó tervezés, Weboldal tervezés, Egyedi fejlesztések, Keresőmarketing, SEO
Köszöntő | Megye | Közgyülés | Hivatal | Közérdekű | Aktuális | HONLAPTÉRKÉP

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal

5000, Szolnok Kossuth L. u 2. 56/505-200* info@jnszm.hu

Készítette és üzemeltetiEP választás INTERREG IIIC