HU | EN | DE | FR

Megye

Közgyűlés

Hivatal

Közérdekű adatok

Kattintásra átvált az akadálymentes verzióra!

Kezdőoldal Megyei foglalkoztatási paktum


A megye települései

Képgaléria


Aktuális információk álláskeresőknek | Aktuális információk foglalkoztatóknak | Általános projekt információk | Megyei Gazdaság és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégia | Paktumiroda | Paktumszervezet | Rendezvények, programok

18.12.
2018
PAKTUMSZERVEZETI ÜLÉS A MEGYEHÁZÁN 
Soros ülését tartotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum - Forrás: JNSZM

A „Foglalkoztatási- gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról és a járási foglalkoztatási paktumok tevékenységéről számoltak be a paktumszervezeti ülésen.

A projekt keretében képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg a gazdasági, a köz- és a civil szféra partnerségében, amelyek hozzájárulnak a megye népességének megtartásához, az életminőségének javításához, a munkaképesség fenntartásához.

A gazdaság fejlesztését segíti elő az a megállapodás, melyet a projektet megvalósító konzorcium tagjai – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara írt alá. A megállapodás biztosítja, hogy valamennyi érintett a munkaerő-piaci és gazdasági adatok lehető legszélesebb köréhez férjen hozzá, mely lehetővé teszi a hosszú távra szóló tervezést és biztosítja az együttműködés kereteit a projekt lezárta után is.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal feladatellátási helyszínein tovább folytatódott az ügyfelek tájékoztatása a TOP programról, valamint folyamatos a programba vonás. A foglalkoztatási osztályokon a TOP szakmai szolgáltatási megvalósítók feladata, hogy a támogatás időszaka alatt folyamatosan nyomon kövessék a foglalkoztatás megvalósulását, valamint a programba vont ügyfél életútját, a programzárásig.

 

A 2018. október 31-ei fordulónapig 445 fő álláskereső projektbe vonása valósult meg, valamennyien munkaerő-piaci szolgáltatásban részesültek (munkatanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, információnyújtás és mentorálás). A Kormányhivatal a programba bevont létszámból 328 fő álláskereső foglalkoztatásához bér- és járulék támogatást nyújtott (69 bértámogatás, 32 munkakipróbálás támogatás, 217 bérköltség támogatás és 10 vállalkozóvá válás támogatás) és 112 fő munkaerő-piaci helyzetét képzési támogatással javította (Szociális gondozó és ápoló; Óvodai dajka; Nevelőszülő; Kisgyermekgondozó- nevelő; Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző; Vállalkozói ismeretek oktatása; Gyógymasszőr; Gyógypedagógiai segítő munkatárs; Kozmetikus). A képzésbe vont 112 főből a 8. mérföldkő határnapjáig 33 fő képzése fejeződött be, a hallgatók Szociális gondozó és ápoló; Óvodai dajka; Nevelőszülő szakképesítést és Vállalkozói ismeretek elsajátítást igazoló oklevelet vehettek át.

A foglalkoztatást elősegítő bérjellegű támogatások esetében 16 fő álláskereső részére sorolt támogatás került megállapításra 12 fő először 90 napos munkakipróbálás támogatásban, majd ezután változó hosszúságú 70%-os bértámogatásban részesült. Egy fő képzését sikeresen befejező ügyfél elhelyezkedését bérköltség támogatás megítélésével segítették elő, míg 2 fő Vállalkozói ismeretek képzés elvégzése után önfoglalkoztatási támogatásban részesült.

A Paktumiroda 2018. december 10-ig 365 db illeszkedési nyilatkozatot állított ki a Kormányhivatal által feltárt munkáltatói igények megyei foglalkoztatási stratégiához való illeszkedéséről.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a projekt eredményes szakmai végrehajtása érdekben aktív kapcsolatot tart a megye turizmusához, egészségügyi, szociális és gyermekgondozási fejlesztéseihez kapcsolódó munkáltatókkal, a járásokon átívelő foglalkoztatást is végző vállalkozásokkal és a projekt célcsoportjával.

Az álláskeresők számára a program kínálta lehetőségekről a csoportos tájékoztatókon és az egyéni munkaerőpiaci információnyújtások alkalmával adott tájékoztatást. A munkáltatók számára munkáltatói fórumokon, személyes találkozások alkalmával nyújt tájékoztatást a program kínálta lehetőségekről. Közreműködött a képzési támogatásokról, vállalkozásoknak nyújtható támogatásokról szóló tájékoztató kiadványok összeállításában, valamint segítette a kiadványok eljuttatását a célcsoport és a partnerek részére.

A projekt 2018. október 31. napi közbenső mérési időpontjára teljesített indikátorok:

  • PO25 - A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma: 445 fő (elvárt célérték: 225 fő).
  • PR25 - A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 168 fő (elvárt célérték: 135 fő).
  • PR26 - A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 68 fő (elvárt célérték: 70 fő).

A vállalt bevonási és a PR25 eredmény indikátor értékeket a projekt teljesítette.

A vállalt PR26 eredményindikátor érték a tervezettől elmaradt. A PR26 eredmény indikátor 2018. október 31. értékének teljesülése érdekében a szükséges számú ügyfelet ezen dátumot 12 hónapot megelőzően programba vonták és elhelyezték. Az indikátor teljesülését negatívan befolyásolta, hogy a támogatott foglalkoztatás alatt több munkavállaló rendes felmondással megszüntette munkaviszonyát és a lemorzsolódók közül több ügyfelet nem sikerült újra foglalkoztatásba irányítani (támogatott vagy nem támogatott), így esetükben a foglalkoztatás csúszása miatt az egyéni program zárás utáni 180. napos vizsgálat is csúszott, nehezítve a vállalt indikátor érték teljesítését.

A kiemelt uniós projekt keretében a Kormányhivatal 15 fő szakmai megvalósító felvételre kapott lehetőséget. 8 fő szakmai megvalósító – mentor munkatárs a megye nyolc járási Foglalkoztatási Osztályán végzi feladatát, mely a célcsoport tagokkal kapcsolatos munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtás és mentori szolgáltatás a képzési és foglalkoztatási támogatás ideje alatt. 6 fő szakmai megvalósító munkatárs a célcsoport tagok támogatásával kapcsolatos szakmai, pénzügyi feladatokat látja el a Foglalkoztatási Főosztályon. 1 fő ESZA adatrögzítő munkatárs felvételére 2019-ben fog sor kerülni.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának munkatársai rendszeresen (kéthavonta) részt vesznek a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztálya által szervezett szakmai értekezleteken, ahol az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet képviselői tájékoztatás adnak a munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos aktualitásokról és a program megvalósításával kapcsolatosan felmerült kérdésekre válaszolnak.  A kapott állásfoglalásokról a konzorciumi partnereket is tájékoztatják.

18.11.
2018
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTTAK A MEGYEHÁZÁN 
Fókuszban a megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete - Forrás: JNSZM

 Csaknem kétharmadához érkezett a TOP-5.1.115-JN1-2016-0001 kódszámú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című (másnéven megyei foglalkoztatási paktum) projekt megvalósítása. Ezen alkalomból nyújtottak tájékoztatást a projektet megvalósító konzorcium tagjai 2018. november 28-án a Megyeházán.

A 2016. szeptember 1 – 2020. február 29. között megvalósuló projekt 1,339 milliárd Ft európai uniós támogatást nyert. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum képzések szervezésével, a célcsoportnak és a munkáltatóknak nyújtott támogatásokkal, a helyi termékek készítésének és fogyasztásának ösztönzésével, a gyakorlatorientált szakképzések propagálásával járul hozzá a gazdaság valós igényeinek megfelelő szakképzett munkaerő biztosításához, a munkaerőhiány csökkentéséhez, illetve a foglalkoztatási szint növeléséhez.

Ahogy azt a projekt főkedvezményezettje, Piroska Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, a konzorcium tagjai – a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a megyei önkormányzati hivatal - valamint kiemelt szakmai partnerük, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megállapodást kötnek a projekt keretében gazdaságfejlesztési tevékenységük összehangolása érdekében. A megállapodás biztosítja, hogy valamennyi érintett a munkaerő-piaci és gazdasági adatok lehető legszélesebb köréhez férjen hozzá, mely lehetővé teszi a hosszú távra szóló tervezést és biztosítja az együttműködés kereteit a projekt lezárta után is.

2019. nyarára elkészül egy gazdaságfejlesztési és befektetésösztönzést segítő online adatbázis és erőforrástérkép, mely a megye valamennyi településére kiterjedően fogja összegyűjteni az adatokat és teszi hozzáférhetővé a befektetők számára.

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott a projekt előrehaladását és indikátor teljesítését felvázoló tájékoztatójában elmondta, 445 fő álláskereső projektbe vonása valósult meg. Közülük 328 fő foglalkoztatásához nyújtottak bér- és járulék támogatást, és 112 fő munkaerő-piaci helyzetét javították képzési támogatással. Ez utóbbiak közül 33 fő képzése zárult le, akik szociális gondozó és ápoló, óvodai dajka, és nevelőszülői szakképesítést szereztek, illetve vállalkozói ismeretek elsajátítását igazoló oklevelet kaptak.

Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, 2017 az elmúlt 10 esztendő legsikeresebb gazdasági éve volt; 2387,4 milliárd Ft árbevétel realizálódott a megyében, mely 8,4%-os növekedést jelentett az előző évihez képest. A nemzetgazdasági ágazatok közül a feldolgozóipar érte el a legmagasabb teljesítményt (1645 milliárd Ft). Változatlanul a Jászság a determináló a megye gazdaságában. A keresetek növekedésével összhangban javult a vásárlási erő, melynek köszönhetően a kereskedelem (363,5 milliárd Ft árbevétel) a második legmeghatározóbb gazdasági ág Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Harmadik helyen a mezőgazdaság (118 milliárd Ft, 11%-os növekedés), negyedik helyen az építőipar (88 milliárd Ft feletti árbevétel, 30%-os növekedés), ötödik helyen a szolgáltatások állnak 85,8 milliárd Ft árbevétellel (17% növekedés), hatodik helyen pedig a szállítás-raktározás áll a nemzetgazdasági ágak rangsorában (57 milliárd Ft árbevétel). Ez a hat nemzetgazdasági ág adja a megye összteljesítményének 98,5%-át.

A megyében előállított értékek mintegy 57%-át exportáljuk 1212 milliárd Ft nagyságrendben. Az export potenciál nagy része a Jászságban, Szolnok és Törökszentmiklós környékén összpontosul.

A termelés jövedelmezőségéről szólva elmondta, nagyon sikeres évet zártunk, hiszen az előző évi 91,5 milliárd Ft-os nyereséggel szemben 202 milliárd Ft-ot meghaladó a tevékenység nyereség tartalma.

A működő vállalkozások 61,5%-a nyereséges, 30%-a veszteséges, 8,5%-a nullszaldóval dolgozik. Az előző évhez képest kb. 2%-kal javult a jövedelmező vállalkozások aránya, a veszteséges cégek száma pedig mintegy felére csökkent.

A foglalkoztatás helyzetéről szólva elmondta, a megyében körülbelül 66 ezer fő körül stabilizálódott az elmúlt években a gazdaságban foglalkoztatottak száma.

A számok igazolják, hogy a megye gazdasága gyarapodik annak ellenére, hogy a 2018. év első 3 negyedévének számait látva mérsékeltebb növekedéssel számolhatunk.

28.11.
2018 
PAKTUMAKADÉMIA
Paktumirodák találkoztak a Megyeházán - Forrás: JNSZM

A járási foglalkoztatási paktumok munkatársai számára szervezett szakmai találkozót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda.

A megye járási és megyei paktumirodájának valamint a kormányhivatal munkatársai - reményeink szerint a jövőben gyakoribb - szakmai értekezlet keretében egyeztettek a projektek megvalósításának tapasztalatairól, az indikátorok időarányos teljesítéséről, a foglalkoztatási paktumok minősítéséről és a soron következő feladatokról.  A megyei iroda ernyőszervezeti tevékenysége keretében látja el az értekezlet szervezését, melyre meghívást kapnak a paktum- és projektmenedzserek mellett a megyei paktumszervezet konzorciumi partnerei, és a jövőben a Pénzügyminisztérium illetékes főosztályának munkatársai is.

A találkozón bemutatkozott a Jászapáti, a Karcagi és a Kunszentmártoni Paktumiroda. 

 

30.07.
2018
VÁLTOZÁSOK A PAKTUMSZERVEZET ÉLÉN 
Ülésezett a Foglalkoztatási Fórum - Forrás: JNSZM
 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum jóváhagyta a Paktumszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Piroska Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum elnöke elmondta, hogy a dokumentum módosítására az Irányító Csoport tagjai körében bekövetkezett személyi változások miatt volt szükség. A testületben Dr. Kállai Mária helyét Dr. Berkó Attila kormánymegbízott, Kovács Sándor helyét Piroska Miklós elnök vette át.

Az ülésen beszámoló hangzott el a megye munkaerő-piaci helyzetképéről és tájékoztattak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok aktuális helyzetéről. Ezt követően Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke, az Irányíó Csoport tagja tájékoztatta a Fórumot a megye gazdasági helyzetéről. Elmondta, 2017. az elmúlt évtized legsikeresebb éve volt. A gazdaság összteljesítménye 2420 milliárd Ft-ra nőtt 2200 milliárd Ft-ról (9% növekedés). A húzóágazat a feldolgozó ipar, mely minden korábbinál jobb eredményt ért el. Komoly érdekünk lenne a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztése, mivel az helyi lehetőségekre épül, helyi vállalkozók bevonásával. 2016. évben 2,7%-os növekedés következett be a versenyszférában a foglalkoztatás területén. Magasabb lett volna az emelkedés, ha van szabad munkaerő. A feladat a képzéssel való munkaerő generálás.

Az ülés zárásaként Cserni Zita, a Széchenyi Programiroda vezetője tájékoztatta a tagságot az Iroda működéséről és az aktuális pályázati lehetőségekről.

 

 

24.10.
2017
Módosították a stratégiát
Ülésezett a Paktumszervezet - Forrás: JNSZM
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum 2017. október 24-i ülésén elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiájának módosítását.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum 7/2017. (II.28.) számú határozatával fogadta el a TOP-5.1.1-15-JN1-2016-0001 kódszámú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című pályázathoz kapcsolódó „Jász-Nagykun-Szolnok megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája” című dokumentumot.

A támogatási szerződésben rögzített indikátorok teljesítésének érdekében szükségessé vált a megyei projekt TOP-5.1.2. és TOP-6.8.2. konstrukcióból megvalósuló helyi foglalkoztatási paktumoktól való területi és tematikus lehatárolásának pontosítása, és ennek átvezetése a stratégiai dokumentumokban az alábbiak szerint. 

"A Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum szakmai, területi és ágazati egyeztetett szempontokra építkezve ernyőszervezetként működik. A megyei paktum mind Szolnok megyei jogú város paktumával, mind pedig a TOP-5.1.2-15 kódszámú felhívás kapcsán készített helyi paktumokkal összehangoltan kerül megvalósításra. Az előzetes egyeztetések eredményeként a programok tartalmilag egymásra komplementer módon építkeznek, a megyei és a helyi paktumok, valamint a megyei és a megyeszékhely között azonban területi és tematikus lehatárolást képeztünk. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közös egyeztető fóruma, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 4/2016. (II.10.) sz. határozatával döntött, hogy a megyeszékhely paktuma Szolnokra, míg a megyei paktum a megye többi 77 településre terjed ki.

 Jász-Nagykun-Szolnok megye sajátosságai alapján a megyei paktumban a területi elv szerinti kapcsolódás indokolt, azzal kiegészítve, hogy a turisztikai fejlesztésekhez, az egészségügyi és szociális ellátáshoz, a gyermekintézményekhez kapcsolódó munkaerő-piaci programok és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokhoz kötődő akciók a megyei foglalkoztatási paktum hatáskörébe tartoznak. Szintén a megyei foglalkoztatási paktum illetékességi körébe tartozik tevékenységi lehatárolás megkötése nélkül azon - a célcsoportba tartozó - tagok munkavállalásának segítése, akik a lakó/tartózkodási helyük szerinti járáson kívüli, de a megyén belüli (kivételt képez Szolnok Megyei Jogú Város területe) munkahelyre kívánnak elhelyezkedni."

 

28.02.
2017
ELFOGADTÁK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE GAZDASÁG ÉS FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT
Ülésezett a Paktumszervezet - Forrás: JNSZM

  Ülést tartott 2017. február 28-án a Jász-Nagykun-     Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum. A Fórum   tagjai elfogadták a projekt megalapozó   dokumentumait, a Megvalósíthatósági Tanulmányt és a megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési   Stratégiáját.

Ahogy azt Kovács Sándor, a Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának elnöke köszöntőjében elmondta, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projektje fontos állomásához érkezett. A megvalósíthatósági tanulmány és a stratégia elfogadásával lezárult az előkészítő szakasz és kezdetét veheti a projekt megvalósítása.

Karancsi Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője a Megvalósíthatósági Tanulmány ismertetésekor elmondta, a dokumentum – mely széleskörű partnerségi együttműködés keretében készült el - a stratégiai célok eléréséhez kapcsolódóan mutatja be a projekt megvalósításának kereteit.

Az ülésen a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiáját bemutató előadásban elhangzott, a Foglalkoztatási Paktum 2020-ig tartó munkáját megalapozó fejlesztési dokumentum célja, hogy iránymutatást adjon a munkaerő-piaci szereplők számára a megye foglalkoztatási színvonalának növeléséhez, a munkanélküliség mérsékléséhez, és a munkavállalási aktivitás fokozásához. A stratégia összefoglalja a megyei foglalkoztatási partnerség fejlesztési elképzeléseit és bemutatja az azok megvalósítására tervezett beavatkozásokat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum képzések szervezésével, a célcsoportnak és a munkáltatóknak nyújtott támogatásokkal, a helyi termékek készítésének és fogyasztásának ösztönzésével, a gyakorlatorientált szakképzések propagálásával hozzájárul a gazdaság valós igényeinek megfelelő szakképzett munkaerő biztosításához, a munkaerőhiány csökkentéséhez, illetve a foglalkoztatási szint növeléséhez.

A stratégia letölthető az alábbi linkről: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdaság és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája

 

07.02.
2017
FALÁÍRTÁK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK-MEGYEI PAKTUMSZERVEZET EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSÁT 
Megalakult a Paktumszervezet - Forrás: JNSZM
Fontos állomásához érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum. A 33 tag 2017. február 7-én Szolnokon a Megyeházán írta alá a Paktumszervezet alapító dokumentumát, az együttműködési megállapodást.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projektje keretében került sor a megyei szintű foglalkoztatási paktum megkötésére. A megállapodásban rögzített összefogás célja, hogy a munkaerő-piac releváns szereplői (vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok és érdekképviseleti szervek) feltárják a megye foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájáruljanak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához, és a humánerőforrás fejlesztéséhez.

Ahogy azt Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezet meghatározó szerepet tölt be a projekt életében. Célja, hogy azonosítsa a megye foglalkoztatási problémáit és mozgósítson minden rendelkezésre álló erőforrást azok megoldása érdekében. Ez csak az állami-, önkormányzati-, vállalkozói- és civil szféra szoros együttműködésével vihető sikerre.

Ahogy az ülésen a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiájának munkaanyagát bemutató előadásban elhangzott, a Megyei Foglalkoztatási Paktum a gazdaság élénkítését, a megye térségeinek fejlettségbeli széttagoltságának csökkentését, a szakképzés hatékonyságának növelését és a lakosság képzettségi szintjének emelését tűzte ki célul. A hosszú távú jövőkép a teljes foglalkoztatottság felé való elmozdulást prognosztizálja, miközben a megye valamennyi munkaképes korú polgára értékteremtő munkát, vagy társadalmilag hasznos tevékenységet végez. A stratégiai célok között a foglalkoztathatóság növelése, a foglalkoztatás bővítés – vállalkozás fejlesztés és a foglalkoztatási partnerség építése szerepel. A prioritások felölelik egyebek közt a szakképzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztését, a befektetés ösztönzést, az önfoglalkoztatóvá válás segítését. Az előadásban elhangzott, a foglalkoztatás fejlesztése nem lehetséges a gazdaság élénkítése nélkül és viszont.

A most megalakult Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezet 2017. február 28-ig fogadja el a fejlesztési stratégia végleges változatát, melyhez az elkövetkező hónapokban akciótervet és munkatervet dolgoznak ki.

 
30.11.
2016
ÜLÉSEZETT A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PAKTUMSZERVEZET
Nyitórendezvény a megyeházán- Forrás: JNSZM

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei foglalkoztatási paktum pályázat hivatalos nyitó rendezvényét tartották 2016. november 30-án Szolnokon a Megyeházán. A rendezvénnyel elkezdődött a megyei foglalkoztatási paktumszervezet felállítása is. 

 


 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projekt célja a regisztrált álláskeresők visszavezetése a munkaerő-piacra és munkához juttatása a megye teljes területén.

Ahogy azt Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezet meghatározó szerepet fog betölteni a projekt életében. A létrejövő partnerség célja, hogy azonosítsa a megye foglalkoztatási problémáit és mozgósítson minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös fejlesztési stratégia megalkotása érdekében. Ez csak az állami-, önkormányzati-, vállalkozói- és civil szféra szoros együttműködésével vihető sikerre.

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott beszédében elmondta, a foglalkoztatási paktumokban kulcsszerepe van a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak. A Foglalkoztatási Főosztálynak és a járási foglalkoztatási osztályok munkatársainak naprakész információkkal kell rendelkeznie a munkaerő-piaci folyamatokról. Ismerniük kell a munkáltatók igényeit, hogy azokra azonnal reagálni tudjanak.  Ezen projektek segítségével lehetővé válik a vállalkozások foglalkoztatás bővítéshez kapcsolódó terheinek átmeneti csökkentése, melynek pozitív hatását a megyében élő munkavállalók és foglalkoztatók egyaránt érzik majd.

Putz Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-közvetítési és Koordinációs Főosztálya szakmai-irányító projektmunkatársa a minisztérium szerepét mutatta be a foglalkoztatási paktumokban. Elmondta, Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal kötött Partnerségi Megállapodásában célul tűzte ki a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérséklését, a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, a foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés támogatását, és a foglalkoztatási szint emelését. A foglalkoztatási paktum projektek célja a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak, az önkormányzatoknak, a vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a stratégiai célok és az erőfeszítések összehangolása a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében. A foglalkoztatási partnerségeknek együtt kell működni a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával a munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében.

Galó Anita, a projekt menedzsere előadásában bemutatta mind a projektnek mind pedig magának a Paktumszervezetnek a célját, feladatait és jövőbeni tevékenységét. A Paktumszervezet feladata lesz a megye foglalkoztatási és gazdasági stratégiájának megalkotása, a jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások meghatározása. Szoros és intenzív együttműködést vár szervezet tagjaira, hiszen több fontos szakmai anyagnak is 2017. február végéig el kell készülnie, melyet a grémiumnak jóvá is kell hagynia.

Dr. Németh Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője előadásában bemutatta a megye és az érintett járások munkaerő piaci helyzetét. Kitért a nyilvántartott álláskeresők összetételére, ismertette a munkaerő piaci folyamatokat. Újdonság, hogy a megyei foglalkoztatási paktum célcsoportja közé bekerültek a közfoglalkoztatottak is. A regisztrált álláskeresők a projekt keretében 100%-os képzési költségtámogatáshoz juthatnak, a képzés ideje alatt lehetőség van keresetpótló juttatás nyújtására, utazási, szállás és étkezési, valamint gyermekfelügyeleti költség támogatására is. A foglalkoztatók részére bizonyos továbbfoglalkoztatási feltételek teljesítése mellett lehetőség van bérköltség támogatásra, munkába járáshoz kapcsolódó utazás támogatására, emellett a vállalkozóvá válás támogatására is - ismertette Dr. Németh Mónika a projekt keretében kínált lehetőségeket.

 

10.13.
2016
SZAKMAI EGYEZTETÉS KIEMELT BERUHÁZÓKNAK
Forrás: JNSZM

Az elhangzott előadások az alábbi linkre katintva tölthetők le:

Galó Anita projektmenedzser előadása:

Prezentáció_kiemelt beruházások_161013

 

Dr. Németh Mónika főosztályvezető (JNSZM Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztáy) előadása:

 Prezentáció_Dr. Németh Mónika 


Vállalkozás-ösztönzés

Kattintson a térképre a vállalkozások megtekintéséhez.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozáshoz kérjük adja meg az email-címét:

Eseménynaptár
KeSzCsSzVa
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
2019. Május
Közadatkereső

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz.

Közösség
Partnereink
GFX + DEV + SEO + APP Arculattervezés, Portál fejlesztés, Webáruház készítés, Arculati kézikönyv, Grafikai tervezés, Logó tervezés, Weboldal tervezés, Egyedi fejlesztések, Keresőmarketing, SEO
Köszöntő | Megye | Közgyülés | Hivatal | Közérdekű | Aktuális | HONLAPTÉRKÉP

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal

5000, Szolnok Kossuth L. u 2. 56/505-200* info@jnszm.hu

Készítette és üzemeltetiEP választás INTERREG IIIC