HU | EN | DE | FR

Megye

Közgyűlés

Hivatal

Közérdekű adatok

Kattintásra átvált az akadálymentes verzióra!

Hivatal Általános tájékoztató


A megye települései

KépgalériaA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
belső szervezeti tagozódása és működési rendje 
 

Hivatalvezető:

Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző

Telefon: 56/795-785
Telefax: 56/795-790
E-mail: fojegyzo@jnszm.hu

 

Munkatársa:

Lakatos Irén

főjegyzői adminisztráció

 

 

 

 
   

I. Általános rendelkezések

1. A hivatal megnevezése:
    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

2. A Megyei Önkormányzati Hivatal székhelye:
    5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

3. A Megyei Önkormányzati Hivatal jogi személy. Az egységes hivatal belső
    szervezeti egységei az irodák, amelyek önálló jogi személyiséggel nem
    rendelkeznek. A hivatal engedélyezett létszáma: 21 fő (továbbá 3 fő tartós
    közfoglalkoztatásban résztvevő).

4. Létrehozásának éve, törzskönyvi nyilvántartási száma:
    1990, törzsszám: 408000


II.
A hivatal szervezeti felépítése

- elnök
- alelnökök
- főjegyző
- aljegyző
- Közgyűlési és Pénzügyi Iroda
- Térségfejlesztési és Külügyi Iroda

Közvetlen főjegyzői irányítás mellett tevékenykedik:
- Főjegyzői Titkárság,
- belső ellenőr.
Közvetlen elnöki irányítás mellett tevékenykedik az Elnöki Titktárság.


III. A hivatal irányítása és vezetése

1. A hivatal irányítása

A hivatalt a közgyűlés elnöke a közgyűlés döntései szerint és saját hatáskörében irányítja. A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal aktuális feladatait.
Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a megyei főjegyző, az egyéb munkáltatói jogokat az alelnökök tekintetében, egyetértési jogot gyakorol - az általa meghatározott körben - a köztisztviselők, alkalmazottak kinevezéséhez, bérezéséhez,  vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.
Az elnök a főjegyzővel együttes rendelkezésben szabályozza a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendjét, meghatározza a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és a dokumentumok tartalmát. A főjegyző bevonásával évente legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart a hivatal dolgozói részére.


2. A hivatal vezetése

A hivatal vezetője: a megyei főjegyző.
A főjegyzőt távollétében a megyei aljegyző helyettesíti, aki a főjegyző által meghatározott feladatokat látja el. A főjegyző szakmailag felelős a hivatal szakszerű és törvényes működéséért, az elnök által kijelölt aktuális feladatok operatív végrehajtásáért.
A főjegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az aljegyző és a hivatal dolgozói tekintetében. A megyei főjegyző külön intézkedésben szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, valamint a hivatalnál adományozható tanácsadói, főtanácsadói munkaköröket. A főjegyző koordinálja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, irányítja a köztisztviselők továbbképzését.


3. A belső szervezeti egységek vezetése

A belső szervezeti egységként működő irodákat a főjegyző által kinevezett irodavezetők vezetik. Az irodavezető az irodához csoportosított feladatok szakszerű, törvényes ellátásáról gondoskodik. Munkáját a főjegyző által kinevezett irodavezető-helyettes segíti.

Az irodavezető főbb általános feladatai:

- meghatározza, ellenőrzi az irodán dolgozók munkáját, a munkaköri leírásokat elkészíti, aktualizálja,
- gondoskodik a szakszerű ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról,
- az irodára érkező ügyiratokat szignálja,
- ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogkörét,
- gyakorolja az iroda dolgozói felett az átruházott munkáltatói jogokat, gondoskodik a szabadságolási terv elkészítéséről, az iroda dolgozóinak szabadság-nyilvántartásáról,
- javaslatot tesz az iroda megfelelő személyi feltételeinek kialakítására,
- a tevékenységi körébe tartozó szerződések, megállapodások előkészítéséről gondoskodik.


 
IV. A hivatal feladatai
1. A hivatal általános feladatai:

a.) a megyei közgyűlés tevékenységével kapcsolatban:
- szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét,
- szervezi a megyei önkormányzat rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, elvégzi a végrehajtás ellenőrzését,
- ellátja a közgyűlés működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat,
- nyilvántartja a közgyűlés döntéseit,
- ellátja a vagyonnyilatkozatok és a vagyonnyilatkozat-tétellel, illetve az ellenőrzési eljárással kapcsolatban keletkezett iratok technikai nyilvántartását, felelős a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért;

b.) a megyei közgyűlés bizottságai mûködésével kapcsolatban:
- biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, leírási és ügyviteli feltételeket,
- végzi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítését,
- a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat - igény szerint - szakmailag véleményezi, tájékoztatást nyújt a megvalósítás lehetőségeiről,
- biztosítja a bizottságok döntéseinek a végrehajtását;

c.) a közgyűlési tagok munkájának segítése érdekében:
- elősegíti a közgyûlési tagok jogainak gyakorlását,
- köteles a közgyűlési képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve a szükséges intézkedést megtenni,
- közreműködik a közgyűlési tagok tájékoztatásának megszervezésében;

d.) a tisztségviselők munkájával kapcsolatban:
- előkészíti a döntéseket, szervezi azok végrehajtását,
- segíti a tisztségviselőket a testületi munkával kapcsolatos tevékenységben;

e.) pénzügyi, vagyonkezelési, gazdálkodási feladatok körében:
- ellátja a beruházások, felújítások előkészítését, bonyolítását,
- a megyei önkormányzat vagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat lát el;

f.) segíti a közgyűlés és a tisztségviselők kapcsolatainak szervezését. Ellátja a megyei önkormányzatot érintő (nemzetközi, nemzetiségi, sport, sajtó, főépítészi, személyzeti stb.) ügyek előkészítését;
 
g.) feladata az elektronikus információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekű adatok közzététele belső szabályzat alapján.


Vállalkozás-ösztönzés

Kattintson a térképre a vállalkozások megtekintéséhez.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozáshoz kérjük adja meg az email-címét:

Eseménynaptár
KeSzCsSzVa
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
2019. Május
Közadatkereső

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz.

Közösség
Partnereink
GFX + DEV + SEO + APP Arculattervezés, Portál fejlesztés, Webáruház készítés, Arculati kézikönyv, Grafikai tervezés, Logó tervezés, Weboldal tervezés, Egyedi fejlesztések, Keresőmarketing, SEO
Köszöntő | Megye | Közgyülés | Hivatal | Közérdekű | Aktuális | HONLAPTÉRKÉP

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal

5000, Szolnok Kossuth L. u 2. 56/505-200* info@jnszm.hu

Készítette és üzemeltetiEP választás INTERREG IIIC